Privacystatement - RiskBuddy
Verzekering voor creatieve ZZP'ers

Privacy- en cookiestatement

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 18 juni 2023.
Jouw privacy is voor RiskBuddy van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het Klassiek, gevestigd aan Het Klassiek BV, Transformatorweg 30B, 1014 AK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:
• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
• Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
• Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website (https://www.riskbuddy.nl) en onze diensten verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Het
Klassiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt, neem dan
contact op met Het Klassiek. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Het Klassiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het Klassiek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Het Klassiek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het verkrijgen van een persoonlijk verzekeringsaanbod

Je kunt via onze website een persoonlijk aanbod ontvangen van de verzekeraar Alicia. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• Achternaam
• E-mailadres
Deze gegevens hebben wij nodig voor onze eigen administratie en voor het uitsturen van persoonlijke aanbiedingen en tips over jouw verzekering.
Persoonlijke gegevens verwerken wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Namelijk om contact te onderhouden met de contactpersoon. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van de klantrelatie, tenzij de gegevens nodig zijn voor een wettelijke bewaarplicht. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van de verzekeringsperiode. Dat wil zeggen totdat jij jouw verzekering definitief afsluit of een verzoek tot verwijdering van jouw gegevens doet. Je kunt dit verzoek altijd versturen naar info@hetklassiek.nl

Contact

Wanneer je een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, ons contactformulier invult of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• achternaam
• E-mailadres
• Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren jouw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot zes maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw contactverzoek goed hebben afgehandeld. Indien wij een klantrelatie met jou aangaan bewaren wij de gegevens voor de duur van de klantrelatie.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Het Klassiek deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:
• wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
• dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
• jij hier toestemming voor geeft;
• wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
• wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen aan wie wij persoonsgegevens verstrekken zijn:
• Verzekeraar Alicia.insure
• Cookiedienstverleners

Het Klassiek deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Klassiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

• Instagram (privacyverklaring)
• LinkedIn (privacyverklaring)

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Het Klassiek neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetklassiek.nl

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:
• IP-adres
• Cookie-ID
• Website- en klikgedrag
• Referrer-URL
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken:


Cookie; Entiteit; WaarborgenSoortDoelBewaartermijn
Google Tag Manager Google LLC, Verenigde Staten PrivacyverklaringFunctioneelCookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.Sessie

Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

–        Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

–        Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

–        Verder geen gegevens delen met Google; en

–        We geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar

LinkedIn Analytics

LinkedIn Corporation, Verenigde Staten

Privacyverklaring

AnalytischDeze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.Maximaal 2 jaar

Google DoubleClick

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

MarketingDeze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.Maximaal 6 maanden

Facebook Connect

Facebook, Verenigde Staten

Privacyverklaring

MarketingDeze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht adverteren en gepersonaliseerd te adverteren.Maximaal 3 maanden


In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hetklassiek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het Klassiek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Het Klassiek wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Contactgegevens:
https://hetklassiek.nl/
Het Klassiek BV
Transformatorweg 30B
1014 AK Amsterdam
+31(0)20 244 19 71
E-mailadres: info@hetklassiek.nl


Stel een vraag over jouw beroep

Omschrijf hier jouw beroep en werkzaamheden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vul jouw gegevens in

"*" indicates required fields

Jouw sector*
Lees onze privacy-en cookieverklaring voor informatie over het verwerken van jouw persoonsgegevens.
Hidden
access_token
Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.